Kastamonu Chat odaları

Kastamonu Sohbet Gokirmak’in bir kolu olan Karacomak Deresi vadisinde..